Atelier Przedsiębiorczości KreatorJa 2017-10-08T13:57:55+00:00

Realizacji naszych strategicznych celów służy stworzone przez nas Atelier Przedsiębiorczości, z prawem do formalnej rejestracji siedziby, które stanowi kreatywną przestrzeń do współpracy i wzajemnego wsparcia dla rosnącej wspólnoty przedsiębiorców, inwestorów, doradców i konsultantów oraz niezależnych i kreatywnych środowisk, których łączy ich innowacyjność oraz otwartość na nowe formy komercyjnego lub społecznościowego działania.

Nasze Atelier Przedsiębiorczości nie oferuje jednak jedynie kolejnej otwartej przestrzeni coworkingowej, nie jest też ani standardowym inkubatorem dla start-upów, ani także tradycyjnym akceleratorem dla młodych firm. I chociaż jest jednocześnie tym wszystkim, to – dodatkowo – jest także jeszcze czymś inspirująco odmiennym.

Wynika to przede wszystkim z partnerskich relacji KreatorJi z Domem Inwestycyjnym ANGELEO, który zakresem swojego interdyscyplinarnego działania obejmuje tak zróżnicowane obszary jak alternatywne nieruchomości, nowe finanse, innowacyjne technologie, infrastrukturę żywności i gospodarkę społecznościową. A realizując ponad 20 swoich autorskich projektów w tak pozornie odrębnych dziedzinach, ANGELEO stanowi nie tylko doskonałe eksperckie zaplecze dla przedsięwzięć korzystających z naszego Atelier, ale stanowi jednocześnie otwarte zaproszenie dla tych wszystkich osób, które pragną wnieść swój indywidualny przedsiębiorczy wkład do wspólnego sukcesu

Kolejnym szczególnym wymiarem, który wnosi zupełnie odmienną wartość do naszego Atelier Przedsiębiorczości, będzie powstanie w Łodzi pionierskiego w skali świata centrum edukacji i rozrywki w formie galerii modułowych przestrzeni dla alternatywnych rzeczywistości, które stanie się jednocześnie wielkim globalnym laboratorium dla Animacji Przestrzeni, nowej polskiej specjalizacji budowanej miedzy innymi na tradycji gier komputerowych.