Formuła działania KreatorJa 2017-10-08T13:59:22+00:00

KreatorJa, w swojej roli przedsiębiorczego ogniska dla strategicznej innowacji, koncentruje swoją działalność na przedsięwzięciach, które stanowić mogą naszą rodzimą konkurencyjną odpowiedź na zidentyfikowane globalne wyzwania.

Postrzeganie wszystkich współpracujących firm z tak odmiennej perspektywy, wnosi zupełnie odmienny sposób myślenia o ich potencjalnej strategicznej roli, dzięki czemu możliwa jest wspólna praca nad jeszcze bardziej niepowtarzalną wizją działania, budowaną w oparciu o często niezauważalne przez innych synergie pomiędzy różnymi sferami działalności gospodarczej.

Fundamentalne znaczenie dla takiego właśnie podejścia będzie ma nasza znajomość procesów globalizacyjnych, a także międzynarodowe doświadczenie inwestycyjne i koncepcyjne zrozumienie sektora bankowego oraz praktyczna wiedza o potencjale tkwiącym w mediach społecznościowych i wspólnotach konsumenckich.

Niezwykłą okazję dla partnerskich firm stanowi również kluczowa dla działania KreatorJi intencja, aby przyspieszony rozwój tych firm sprzyjał nie tylko realizacji ich własnych strategicznych zamierzeń, ale aby był on jednocześnie ukierunkowany na tworzenie innowacyjnych, a jednocześnie konkurencyjnych, produktów i usług finansowych, które reprezentować będą rzeczywiste korzyści dla wszystkich grup inwestorskich.