Nasze zamierzenia 2017-10-08T13:31:21+00:00

Naszym podstawowym celem jest oferowanie koncepcyjnego i strategicznego wsparcia oraz finansowego mentoringu dla osób, firm lub organizacji, które angażują się w pozytywne, a zarazem komercyjnie konkurencyjne formy przedsiębiorczej aktywności.

Wyróżnia nas to, że najchętniej wspieramy przedsięwzięcia, których indywidualny rozwój stanowić może znaczący wkład do wspólnego procesu poszukiwania kompleksowych rozwiązań dla coraz bardziej nabrzmiałych problemów gospodarczych i społecznych.

Efektywne rozwiązanie tych problemów – mających zdecydowanie systemowy charakter, a jednocześnie stanowiących żywotne wyzwanie dla konkurencyjności i sukcesu ekonomicznego Polski – wymaga nie tylko globalnej wyobraźni i wielowymiarowości podejmowanych działań, ale przede wszystkim ich przedsiębiorczej koordynacji w oparciu o świadomie wykreowane synergie.

Dzięki tak zdefiniowanemu podejściu możliwe jest tworzenie twórczej i dynamicznej przestrzeni dla współpracujących ze sobą podmiotów, które – pomimo poruszania się po tematycznie różnych obszarach – stworzą wspólnie alternatywny ekosystem, stanowiący zarazem namiastkę dla znacznie szerszych przemian gospodarczych na poziomie kraju, a potem nawet całego świata.